Pro prodávající či pronajímající

 

 • rychlý a kompletní servis při prodeji nebo pronájmu Vaší nemovitosti
 • veškeré služby spojené s prodejem, tzn. inzerce, vypracování kupní smlouvy,  případně smlouvy o budoucí kupní smlouvě ( v případě financování nemovitosti kupujícím prostřednictvím úvěru ), návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • jednání s katastrálním úřadem,  s  finančním úřadem
 • inzerce na internetových serverech, možnost označení prodávané či pronajímané nemovitosti  informační  plachtou  o prodeji či pronájmu
 • při pronájmu nemovitosti vypracování nájemní smlouvy včetně plných mocí pro převod energií 
 • vyhotovení předávacího protokolu nemovitosti včetně formulářů pro převod energií
 • prohlídky nabízené nemovitosti výhradně za naší účasti

 

 

 

Pro kupující

 

 • poradenský servis při nákupu nemovitosti, včetně oblasti daňové a finanční
 • evidence poptávky a zasílání aktuální nabídky
 • prohlídky nabízených nemovitostí za naší účasti kdykoli v dohodnutém termínu
 • vypracování přiznání k dani z nemovité věci

Osvědčení o absolovování kurzu.